Implementacja podejścia Code First

Entity Framework posiada trzy podejścia tworzenia i dołączanie bazy danych Code First, Model First i Database First. W tym wpisie poświęcę czas opisowi i implementacji pierwszemu z nich. W Code First w pierwszej kolejności powinniśmy napisać klasę odpowiadającą polom tabeli, a następnie za pomocą migration  możemy stworzyć tabelę.

Ttworzymy prostą klasę reprezentującą pola z tabeli “Blog”.

Czwarta linijka kodu przedstawia EF – to znaczy, że dana propercja będzie kluczem głównym w tabeli.
Piąta i szósta linia odpowiadają nazwom i typom pól tworzonych.
W ósmej linijce przekazujemy do Entity informację, że blog może posiadać wiele postów z tabeli “Post”. Relacja jeden do wielu.

Klasa odpowiadająca postom:

Analogicznie co do klasy “Blog” – jedyną różnicą jest informacja, że 8 linijka odpowiada że jednemu przypisanemu blogowi może odpowiadać jeden post.

Ostatnia klasa określająca DbContext to znaczy: możliwość odwołania się do danych tabel.

Otwieramy Package Manager Console (Tools=>NuGet Package Manager=>Package Manager Console) w celu uruchomienia migracji.
Screenshot_1

Wpisujemy “Enable-Migrations” – tworzymy migracje i klase configuration.cs. Następnie dodajemy migracje komendą: “Add-Migration” – zabieg ten dodaje migracje w oparciu o zmiany wprowadzone do naszego modelu i tworzy klasę posiadającą dwie nadpisujące metody Up() – zawiera informacje co będzie zmieniane przy uruchomieniu aktualizacji, a Down() cofa zmiany. U mnie wygląda to następująco:

Wywołanie metody “Update-Database”  utworzy nam bazę danych wraz z naszymi tabelami.

Screenshot_2

Kiedy stosujemy jakie podejście najlepiej obrazuje poniższy obrazek.

VosmF

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *